Bestyrelsesmøde 19. september 2023

Tirsdag den 19. september 2023 kl. 17.00

 

Dagsorden:

 1. Diverse meddelelser
  Opbevaringsrum skal ryddes op da det bugner, oprydning fredag den 6. oktober kl. 15:00

  H-J skriver om klubben generelt samt pickleball Claus om Ældrebadminton Lars Ole om Veteran/Senior. mildahl@gmail.com

 

 1. Medlems status (Claus)
  Aktive 142 – Passive 13 i alt 155
  Skrive til dem der ikke har betalt.

 2. Evaluering af bestyrelsens arbejde 2019 – 23
  Der er lavet motionscenter der er kommet flere ungdomsspillere
  Synliggørelse af frivilligt arbejde brunch for frivillige.

 1. Ny strategi: 23 – 28.
  Drøftelse og eventuel justering (oplæg vedhæftet)

Vision:

Vi vil være byens foretrukne motionstilbud, baseret på

 • Socialt samvær
 • Inddragelse af forældre
 • Åbenhed overfor nye aktiviteter og samarbejde med andre foreninger

Der laves plakatvisionerne til indgangspartiet.

L-O og Jan snakker med Michael om booking system

Tiltrække landliggere, skolebadminton op at køre igen.

Arbejde med ungdomsturnering gennem DGI (Thure og Jesper)

Omlægning af frivillige opgaver geopark cykelløb omlægning til lettere opgaver H-j taler med Morten. Lone søger frivillige til 3 dage af 6 timer ved Vig festival

L O undersøger om trailer med flag kan stå samme sted næste år, Claus sender rundt til de ældre om at overtage flagene .H-j(poeten) vil lave sjovt digt til indgangspartiet.

 

 1. Nye initiativer:
  1) Evt. musikarrangement. 2) Bordtennis
  Der tales om at lave musikarrangement, Bordtennis sat på pause til efter oprydning.

 1. Arbejde med sponsorer. (oplæg vedhæftet)
  H-j har udarbejdet sponsorpakker udsendt tisligere på mail. som lanceres

 1. Næste møde
  Onsdag den 8 november kl 17:00

 1. Eventuelt
  Plakat med Badminton for alle ledige baner og tider se hjemmeside
  Hvis baggrund med blå skrift. Nødudgange males udvendig, hanne kontakter Rørvig maleren som malede i hallen.