Bestyrelsesmøde 8. november 2023

Onsdag den 8. november 2023, kl. 17.00

 

Dagsorden:

 1. Diverse meddelelser, herunder status på ny hjemmeside
  Michael har meddelt at hjemmesiden er klar til at ryge i luften.
  Booking af hal gennem Holdsport kommer senere.
  Lone meddeler at kommunen ikke holder julefrokost i hallen i år.
  Granhøjen får fredag den 1 dec. Og de er her lørdag. Opstilling torsdag den 30. nov.
  Søndagen den 3 skal det klargøres til varmeværket. Kl. 10:00 nedtagning kl. 15:00
  Lørdag den 9-12 kl. 10:00 pilles ned kl. 15:30

 

 1. Medlems status (Claus)
  I alt 152 medlemmer hvilket er en lille nedgang på 3 medlemmer som er passive, der har været et stort frafald, men også en stor tilgang. Det er 142 aktive og 10 passive.

 

 1. Økonomi (Leif)
  Vi har fået brugt nogle penge til lys og stole.

 

 1. Opsætning af julebelysning.
  Vi har fået henvendelse fra ”Købstaden Nykøbing” om hvorvidt vi kunne være interesseret i at stå for opsætning af julebelysning i Gågaden. Der stilles lift til rådighed. Det vil formentlig kræve 6 ”rørige” mænd i en hel dag at opsætte. Nærmere vilkår vil fremkomme inden mødet.
  Opgave er for stor for de folk vi har til rådighed, og siger nej tak.

 

 1. Status på formidlingen af vores strategi.
  Er der reaktioner på folder/plakater/banner/nyhedsbrev – er der mere vi kan gøre?
  Der er ikke mange kommentarer til det der er lavet, folk ser det ikke.
  Thure mener der skal være lidt lys ud mod gaden så det ikke bare ligner en død bygning, der kan være lys i motionsrummet fra 16 – 20 i vinterhalvåret samt lys i omklædningsrum evt. med timer.

 

 1. Arbejde med sponsorer.
  Formanden foreslår.
  1) at en sponsorpakke kan give mulighed for at et firma kan låne hallen en lørdag/søndag i tidsrummet 10 – 16 og
  2) at sponsoraternefølger kalenderåret. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem må gerne til mødet komme med konkrete forslag til sponsorer
  Der udarbejdes en kontrakt, se tillæg om forslag fra formanden (vedhæftet)
  Kontrakter skal følge kalenderåret.
  Der satses på henvendelse til flere firmaer. Forslag kan sendes til Hans-Jørgen.

 

 1. Næste møde
  10. januar kl. 17:00

 

 1. Eventuelt
  Leif roder med gebyr fra holdsport er i småbidder.