Nyhedsbrev januar 2024

Brunch for frivillige

Vi har mange medlemmer, der yder frivilligt arbejde for klubben. Derfor afholder vi ”Brunch for frivillige”, søndag den 17. marts, kl. 10 – 12 i kantinen. Der bliver opsat tilmeldingsliste i kantinen.

Alle, der har udført frivilligt arbejde for klubben i løbet af det seneste år er velkomne…..det plejer at være hyggeligt – og Lone laver en meget lækker brunch!

Lys og varme i hallen

Vi har nogle udfordringer med varmen i hallen. Nogle dage har temperaturer været lige lovlig høj. Jan Olsen – som er bestyrelsen mest ”tekniske kapacitet”, har taget hånd om det og været i kontakt med det firma, som har stået for varmestyringssystemet. Dette mundede ud i 2 problemer: 1) føleren, som sidder på vest-gavlen, reagerer på en meget kold væg. Derfor har Jan nu isoleret bag ved føleren. 2) Ventilator, som cirkulerer luft mellem gulv og luft fungerede ikke. Den er nu skiftet. Dermed håber vi at problemet er løst.

Der har også været et mindre problem med at få lyset til at tænde når man går ind i hallen. Derfor er der taget kontakt til firmaet DBS, som har installeret det nye belysningssystem. Så dette løses formentlig i løbet af den kommende uge.

”Landligger – flex”- medlemskab

Bestyrelsen har besluttet at indføre et særligt medlemskab for sommerhusejere/landliggere. Formålet er dels at få flere medlemmer – og dermed en bedre udnyttelse af vores hal – og dels af skaffe flere kontingentindtægter. Det nye medlemskab giver ikke mulighed for fast spilletid, men mulighed for at booke ledige baner ved hjælp at et nyt banebooking-system, som vi er ved at installere på vores hjemmeside. Dette system vil naturligvis også kunne bruges af alle andre medlemmer, som måtte have lyst til at spille på andre tidspunkter end den faste, ugentlige spilletid. Vi regner med at det nye system er i drift i slutningen af marts.

 

Nye sponsorer

Som tidligere nævnt, arbejder vi i bestyrelsen med et nyt koncept for sponsorer. Dette har allerede givet resultater, idet følgende firmaer har tegnet sponsorater:

  • Kaj Larsen A/S – vvs – kloak – el.
  • Superbrugsen, Nykøbing Sj.
  • Orbesen Teknik, Asnæs. Firmaet er specialister i drivhus ventilation


Vi takker firmaerne for deres opbakning – og opfordrer vores medlemmer til at benytte disse virksomheder.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne; Hans-Jørgen Olsen