Nyhedsbrev marts 2024

”Landligger – flex”- medlemskab

Som nævnt i det seneste nyhedsbrev har bestyrelsen besluttet at indføre et særligt medlemskab for sommerhusejere/landliggere. Det er nu så langt at vi åbner for indmelding ultimo marts. Det nye medlemskab giver ikke mulighed for fast spilletid, men mulighed for at booke ledige baner ved hjælp at et nyt banebooking-system, som vi er på plads med i løbet af den næste uge. Dette system vil naturligvis også kunne bruges af alle andre medlemmer, som måtte have lyst til at spille på andre tidspunkter end den faste, ugentlige spilletid. Kender du sommerhusejere, som kunne være interesseret, så fortæl gerne om det nye tilbud.

Intro-prisen for ”landligger-flex” – medlemskab er kr. 250 for perioden 1. april til 31. august. Herefter kr. 500 for en hel sæson. Læs mere på vores hjemmeside.

 

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den 18.april kl. 17 i hallens kantine. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. april. Der er kaffe og kage til de fremmødte!

 

Sæson-afslutning lørdag den 27. april = ”Store Hyggedag”

I lighed med sidste år indbyder vi til ”hygge-spil”, kaffe/kage og fællesspisning. Alle – både unge og ældre – er meget velkomne. Tilmeldingsliste bliver opsat i hallen. Vi starter kl. 15. Detaljeret program følger.

 

Ny aktivitet: Bordtennis.

I løbet af det seneste halve år har få fået opfordringer om at tilbyde bordtennis. Formanden har holdt møde med en gruppe interesserede, og der er enighed om at sætte den nye aktivitet i gang. Vi har søgt – og fået! – kr. 29.000 fra DGI/DIFs foreningspulje. Pengene skal gå til indkøb af borttennisborde, net, bats m.m. Vi starter senest den 1. september, men måske kan vi lave en begrænset start allerede fra maj måned.

På bestyrelsens vegne

Hans-Jørgen Olsen; formand